Snoeien

Waarom worden bomen gesnoeid?

Begeleidingssnoei van laanbomen

Op plaatsen waar geen ruimte is een boom vrij te laten groeien wordt de groei begeleid door de boom te snoeien. Het gewenste eindbeeld wordt noodzakelijk bepaald door de takvrije stamlengte, dat is de hoogte waarop de eerste vertakking aan de hoofdstam begint. Deze hoogte varieert van 2,5 meter bij voet- en fietspaden tot 4,6 meter voor autowegen.

Onderhoudssnoei

  • Als het risico bestaat dat takken af kunnen breken zal de eigenaar hier op moeten anticiperen.
  • Schade aan de kroon door bijvoorbeeld storm, ijzel, bliksem of sneeuw.
  • Ernstige schade door mensen aan de kroonwortels.
  • Vermindering van de groeiruimte door verandering in de omgeving.

 

Methoden van onderhoudssnoei

Uitlichten

Zonder de vorm van de kroon noemenswaardig te beïnvloeden taken aan de buitenkant van de kroon inkorten. Het doel hiervan is de lichttoetreding in de kroon te bevorderen en de mechanische belasting te verlagen. Hierdoor wordt er minder dood hout gevormd en zorgt het extra licht voor meer diktegroei van de takken waardoor de kans op het uitzakken en uitbreken van takken vermindert

Uitdunnen

Het verwijderen van complete gesteltakken tot op de stam. Het doel is het vormen van een transparantere kroon.  Deze snoeiwijze kent enige nadelen.

Innemen

Snoeien volgens deze snoeiwijze kort alle takken in met  25% tot 30% van hun lengte. Het doel hiervan is het verlagen van de mechanische belasting of het verminderen van de omvang van de boom., het risico van omwaaien wordt hiermee verkleind.

Kandelaberen

Een boom kandelaberen is hetzelfde als innemen maar dan kort men de gesteltakken in met minimaal 50% tot 75% van de taklengte.  Het risico van inrotten is zeer groot.

Mocht u vragen hebben neem dan contact op via het contact formulier op de site